ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Δεκ 24, 2020
Η μεταμόσχευση οργάνων είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ιατρικής, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία μεταφέρονται υγιή όργανα από ζωντανό ή εγκεφαλικά νεκρό δότη σε ένα λήπτη που πάσχει με σκοπό…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Δεκ 23, 2020

Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Αποφοίτησε με
Άριστα από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εκπαιδεύθηκε στη Γαστρεντερολογία στο
Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» και μετεκπαιδεύθηκε στην Ηπατολογία στο Royal Free Ηospital
του Λονδίνου. Εργάσθηκε στη Β’ Παν/κή Παθολογική Κλινική στο Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο» (1999-2013) και από 1/9/2013 είναι Διευθυντής της Παν/κής
Γαστρεντερολογικής Κλινικής και Διευθυντής-Ηπατολόγος της Μονάδας
Μεταμόσχευσης Ήπατος στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».
Eίναι Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Πρόεδρος του
Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας & Διατροφής, Συντονιστής της Ομάδας
Εργασίας Γαστρεντερολογίας του ΚΕ.Σ.Υ./Υπουργείου Υγείας, Συντονιστής
Επιτροπής Ηπατίτιδας ΕΟΔΥ, Ταμίας Hepatitis B/C Public Policy Association. Ήταν
μέλος Δ.Σ. Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΑSL), Πρόεδρος Ελληνικής
Εταιρείας Μελέτης Ήπατος, γραμματέας Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας,
συντονιστής και μέλος ομάδων Ευρωπαϊκών οδηγιών για Ηπατίτιδα Β και όλων
των ομάδων ελληνικών οδηγιών Ηπατίτιδας Β/C.
Είναι συγγραφέας >325 άρθρων σε διεθνή περιοδικά (αθροιστικό I.F.>2400) με
>17000/>25000 αναφορές (Η-index:61/77) στο Scopus/Google-Scholar. Ήταν
αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης και είναι μέλος συντακτικών επιτροπών
διεθνών περιοδικών, κριτής άρθρων >50 διεθνών περιοδικών, συνεδρίων,
οργανισμών (EU-7 th Programme for Research, Horizon 2020, NICE). Σε διεθνή
συνέδρια έχει 165 διαλέξεις, 50 προεδρεία εισηγήσεων/στρογγυλών τραπεζιών
και 320 ανακοινώσεις.

ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δεκ 18, 2020
Ως η 1η Διευθύντρια της νεοϊδρυθείσας Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας συνετέλεσε στην οργάνωση και έναρξη λειτουργίας της, με ανάπτυξη ευρέος φάσματος της σύγχρονης Αναισθησιολογίας, σε κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό -προπτυχιακό και μεταπτυχιακό- επίπεδο. Μετεκπαίδευση-προϋπηρεσία…

ΓΚΑΓΚΑ ΜΙΝΑ

Νοέ 25, 2020