Καινοτομία & Χρηματοδοτήσεις στην Υγεία

Οκτ 06, 2019
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΓΑΣ
Σύμβουλος Καινοτομίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΕΚΤ